ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 2014 ನಾಕರೀಕ ಸನ್ನದ್ದು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಅ184 ಕೆ ಬಿ
       

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಹಾಸನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.