ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು
1 10-10-2017 ಎಫ್.ಬಿ.ಎ.ಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image 690 ಕೆ.ಬಿ
2      
3      
4      
5      

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ   ಹಾಸನ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.