ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1 ಯು ಡಿ ಡಿ 39 ಎಮ್ ಎಲ್ ಆರ್ 2019 ಅದ್ಯಕ್ಷ  ಉಪಾದ್ಯಕ್ಕ ಮೀಸಲಾತಿ 11-03-2020 ಇಲ್ಲಿ   ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿa3.2 mb  
2          
3          
4          
5          

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.