ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1 ಪೌಹಾ/ಹಾನಸ//ಇ ವಿ/ಟೆಶಾ/ಜೆಇ 2 /1/2020-21 14 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಜನರಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅನುಧಾನ 21/4/2020 ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image1.45 ಎಂ ಬಿ  
2          
3          
4          
5          

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.