ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 1976 ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆ ರೂಪ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ  ಅ34.8 ಕೆ ಬಿ
       
       

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ,  ಹಾಸನ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.